Kucitundra Kvik at Borealwind
(Weeky)
Nata  il 16/03/2003 da:

R.CAC WORLD DOG SHOW MILANO 2000
MULTI CAC
WARUK

LUMIPALLO DI CASA KALY

 
 

ESENTE DA DISPLASIA HD B (3/3)
E DA OCULOPATIE EREDITARIE